Cần tuyển nhân viên Bán lẻ Bán sỉ

Cần tuyển nhân viên Bán lẻ Bán sỉ

Lao Động Phổ Thông

Lao Động Phổ Thông

Cơ Sở Long Phụng

Ngày đăng

9 - 7 - 2018

Lương

5 triệu VND

Nhân Viên Quầy Nước

Nhân Viên Quầy Nước

Grand Palace - Trung Tâm Hội Nghị Tiệc Cưới (Dìn Ký)

Ngày đăng

6 - 7 - 2018

Lương

7 triệu VND

Ngày đăng

21 - 6 - 2018

Lương

5 triệu VND

Ngày đăng

12 - 6 - 2018

Lương

5 triệu VND

Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị _ Quầy Hải Sản

Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị _ Quầy Hải Sản

MiGroup - Công ty Cổ Phần Thế giới Hải sản Sài Gòn

Ngày đăng

4 - 6 - 2018

Lương

7 triệu VND